Bełchatów - informacje


52.851
mieszkańców Bełchatowa
25.435
mężczyzn
27.416
kobiet

7.965
w wieku przedprodukcyjnym

31.695
w wieku produkcyjnym

13.191
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

204
zawarto małżeństw

388
urodzeń

468
zgonów

-80
przyrost naturalny
miasto Bełchatów
dochody

300.526.880
wydatki

299.950.688
struktura wydatków Bełchatowa

11.938
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

396.000
0,132%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

132.739
0,044%
Handel

19.812.334
6,605%
Transport i łączność

24.029.704
8,011%
Administracja publiczna

2.562
0,001%
Turystyka

5.266.805
1,756%
Gospodarka mieszkaniowa

11.265
0,004%
Działalność usługowa

11.112
0,004%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.216
0,002%
Obrona narodowa

3.125.595
1,042%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.687.432
0,896%
Obsługa długu publicznego

535.438
0,179%
Różne rozliczenia

111.714.120
37,244%
Oświata i wychowanie

2.440.595
0,814%
Ochrona zdrowia

23.326.196
7,777%
Pomoc społeczna

9.282.416
3,095%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

359.576
0,120%
Edukacyjna opieka wychowawcza

34.915.532
11,640%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.079.202
3,027%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.577.861
2,526%
Kultura fizyczna i sport

45.227.044
15,078%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-20 17:14
REKLAMA
pogoda Bełchatów
4.4°C
wschód słońca: 06:42
zachód słońca: 17:09
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bełchatowie

kiedy
2024-02-23 17:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Giganty...
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-23 19:30
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Giganty...
wstęp biletowany
kiedy
2024-02-25 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Giganty...
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-01 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Giganty...
wstęp biletowany