Bełchatów - informacje


56.419
mieszkańców Bełchatowa
27.410
mężczyzn
29.009
kobiet

8.619
w wieku przedprodukcyjnym

35.423
w wieku produkcyjnym

12.377
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

220
zawarto małżeństw

490
urodzeń

499
zgonów

-9
przyrost naturalny
miasto Bełchatów
dochody

290.870.304
wydatki

293.702.464
struktura wydatków Bełchatowa

13.180
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

467
0,000%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

16.271.926
5,540%
Transport i łączność

21.665.556
7,377%
Administracja publiczna

1.734
0,001%
Turystyka

13.459.406
4,583%
Gospodarka mieszkaniowa

477.472
0,163%
Działalność usługowa

300.665
0,102%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.114.701
1,060%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

616.356
0,210%
Obsługa długu publicznego

304.579
0,104%
Różne rozliczenia

92.498.840
31,494%
Oświata i wychowanie

1.728.856
0,589%
Ochrona zdrowia

19.837.174
6,754%
Pomoc społeczna

3.365.096
1,146%
Edukacyjna opieka wychowawcza

27.459.624
9,349%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.729.828
2,291%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.454.315
2,198%
Kultura fizyczna i sport

79.402.688
27,035%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 10:04
REKLAMA
pogoda Bełchatów
16.7°C
wschód słońca: 06:42
zachód słońca: 18:21
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bełchatowie

kiedy
2023-10-03 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Giganty...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-11 19:00
miejsce
Pub Gambrinus, Bełchatów,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-15 16:00
miejsce
Hala Widowiskowo-Sportowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-15 17:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury Giganty...
wstęp biletowany